Piąta Niedziela zwykła

Kolor szat liturgicznych - zielony

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan: 
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. 
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. 
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!» 
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych, * 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, * 
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. * 
Rozdaje i obdarza ubogich; 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, * 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. 
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.